Σάββατο, 10 Ιανουαρίου 2015

In the ruins


Holy road


Police Control - Αστυνομικός Έλεγχος


Waiting.....


Light In the Tunnel
Fire on the Bridge


Wool steel after the sunset


After the Storm - Μετά την καταιγίδα


House of fire


Follow the light
Fiery tunnel